Phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, trước ngày 15/7/2023

Thời gian 04/06/2023 08:21
Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06/CP). Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ 50 câu hỏi tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Thời gian 26/05/2023 14:13
Tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn v/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Thời gian 27/04/2023 17:20
V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID tra cứu thông tin cư trú

Thời gian 25/04/2023 15:07
Theo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID hiện đã cập nhật phiên bản 2.0.7, tích hợp tính năng “Thông tin cư trú” (xác nhận thông tin về cư trú hộ gia đình) có sẵn thông tin trên ứng dụng mà không cần gửi yêu cầu. Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, mọi người cập nhật VNeID phiên bản 2.0.7 để sử dụng trải nghiệm ứng dụng VNeID mới nhất.

Hướng dẫn hủy liên kết tài khoản VNeID cho trường hợp đổi máy điện thoại mới

Thời gian 25/04/2023 10:19
Theo quy định của Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm.

Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Thời gian 22/04/2023 09:20
Bộ Công an vừa có thông báo đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Kế hoạch Triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Quận Kiến An năm 2023

Thời gian 21/04/2023 08:17
KH Triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Quận Kiến An năm 2023

Kế hoạch Thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền “triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP” trên địa bàn quận Kiến An.

Thời gian 07/02/2023 15:58
Kế hoạch Thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền “triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP” trên địa bàn quận Kiến An.

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt định danh điện tử VNeID

Thời gian 02/02/2023 04:50
Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Sắp tới, việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện các thủ tục hành chính. Dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử đơn giản nhất.

Tuyên truyền Đề án 06/CP và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID cho học sinh trường THPT Kiến An

Thời gian 26/12/2022 14:50
   Sáng 26/12, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn và Đội quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an quận phối hợp với trường THPT Kiến An tổ chức tuyên truyền Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID cho học sinh toàn trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang