Các phương thức tra cứu thông tin thay thế Sổ Hộ khẩu

Thời gian 08/03/2023 08:12
Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình - Một phần

Thời gian 06/03/2023 16:20
Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.Hướng dẫn Đăng ký tài khoản, Nộp hồ sơ trực tuyến, Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Hải Phòng

Thời gian 13/10/2022 07:55
Đăng ký tài khoản, Nộp hồ sơ trực tuyến, Thanh toán trực tuyến


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang