Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng VNeID

Thời gian 24/10/2023 14:51
BHXH Việt Nam hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).


Cách thức nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến Hải Phòng

Thời gian 10/08/2023 07:44
Trước tiên, bạn đọc truy cập https://dichvucong.haiphong.gov.vn/, sau đó thực hiện các bước sau đây: Đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Nộp hồ sơ trực tuyến.

Cách thức nộp hồ sơ dịch vụ công Hải Phòng

Thời gian 27/07/2023 15:44
Hướng dẫn đăng ký, nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến Hải Phòng

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công Hải Phòng

Thời gian 26/07/2023 07:14
Công dân đã đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể sử dụng để đăng nhập Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công Hải Phòng.

Hướng dẫn đăng ký liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Thời gian 22/07/2023 09:59
Hướng dẫn đăng ký liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Hướng dẫn đăng ký Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thời gian 22/07/2023 09:43
Hướng dẫn đăng ký Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn quét (scan) nhiều trang tài liệu bằng Google Driver cài sẵn trên điện thoại

Thời gian 05/06/2023 16:20
Quét các tài liệu như biên nhận, thư và bảng kê thanh toán để lưu các tài liệu đó dưới dạng tệp PDF có thể tìm kiếm trên Google Drive của bạn.

Hướng dẫn công dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Dịch vụ công quốc gia

Thời gian 01/06/2023 15:15
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính , Quận Kiến An khuyến khích và hướng dẫn công dân, doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Cụ thể như sau:


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang