Thời gian: 02/08/2012 08:58

Giếng Mắt Rồng

Giếng Mắt Rồng

Ở độ sâu 50 - 60m dưới lòng đất, khu vực xung quanh các núi Yên Ngựa, Đấu Đong, Cựu Viên là mỏ nước ngầm chất lượng cao. Điểm lộ thiên là giếng Ngọc, nước trong vắt quanh năm và không bao giờ cạn. Nhân dân vẫn quen gọi là giếng Mắt Rồng.

 

Chuyện xưa kể lại, giếng Mắt Rồng là nguồn nước để nuôi binh sĩ chống giặc phương Bắc. Và đây cũng chính là nguồn nước thần đã tưới dưỡng, sinh thành nên nhiều văn nhân, võ tướng và người đẹp cho đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đô thị Kiến An hôm nay, nước ngầm khu vực Thiên Văn là nguồn nước mát ngọt, quý hiếm có giá trị kinh tế cao, phục vụ khu du lịch Công viên rừng Thiên Văn, công nghiệp nước giải khát và dân sinh.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn