Phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 – 2026; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND quận

Thời gian 15/03/2023 17:12
Thông báo Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận,Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 – 2026; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND quậnỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang