Thời gian: 11/05/2022 15:12

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính quận hệ không tập trung, khóa 11

Chiều ngày 10/5, Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng phối hợp với Quận uỷ, tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa 11. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng.

Quang cảnh Lễ bế giảng

 Báo cáo kết quả hoạt động lớp

Sau 02 năm học tập, lớp Trung cấp lý Luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa 11 đã hoàn thành kế hoạch, chương trình học tập. 78 học viên được trang bị những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật. 

 Các đại biểu dự Lễ bế giảng 

Kết thúc khóa học, 34 học viên được xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 43,6% và 44 học viên xếp loại khá, đạt 56,4%. Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng tặng giấy khen biểu dương 08 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

 Khen thưởng và trao bằng tốt nghiệp cho 08 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

 Trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp học

Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận,

phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, nhấn mạnh: 02 năm qua, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa 11 đã khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả đạt được đáng phấn khởi. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các học viên sau khóa học này về đơn vị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt vai trò người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng mong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa tiếp theo tại quận để đào tạo đội ngũ cán bộ của quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

                                                                             Tuyết Trinh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn