Thời gian: 13/05/2022 17:11

Hội đồng nhân dân quận giám sát tại phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả triển khai Nghị quyết số 11 năm 2020, Nghị quyết số 07 năm 2021, Nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố

Chiều ngày 13/5, Hội đồng nhân dân quận giám sát tại Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả triển khai Nghị quyết số 11 năm 2020, Nghị quyết số 07 năm 2021, Nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

Hội đồng nhân dân quận giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả triển khai Nghị quyết số 11 năm 2020, Nghị quyết số 07 năm 2021, Nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện các chế độ, chính sách về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp 993,6 triệu đồng hỗ trợ thành viên của tổ, chốt khu vực, địa điểm cách ly phong tỏa tại địa bàn dân cư, định mức 80.000 đồng/người/ngày. Nguồn ngân sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch được sử dụng hiệu quả, hợp lý. 

 Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Riêng chế độ hỗ trợ người dân khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu theo Nghị quyết số 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố chưa thực hiện do các hộ đã chủ động chuẩn bị theo nhu cầu, không nhận cung cấp từ chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đánh giá cao Phòng đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố điều hành chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch; tiếp nhận kinh phí cấp phát và giải ngân đúng quy định, kịp thời; hướng dẫn các phường, các đơn vị làm thủ tục thanh quyết toán. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận lưu ý Phòng tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, đôn đốc các phường triển khai thanh toán chế độ cho các đối tượng được hưởng theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các phường chi trả, bồi dưỡng những người tham gia công tác phòng, chống dịch phù hợp với thực tế./.

 

Quỳnh An

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn