Thời gian: 12/05/2022 15:42

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022

Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 4.097 điểm cầu với hơn 157.500 đại biểu tham dự từ cấp Trung ương đến cấp xã, phường trên toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu quận Kiến An có đồng chí Lê Toàn Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo Đảng ủy các phường; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận; Hiệu trưởng các trường học thuộc quận.

 Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu quận Kiến An

 Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin nhanh Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí nhấn mạnh: Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra. Kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Đại biểu quận Kiến An tham dự hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5/2022./.

Tuyết Trinh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn