Thời gian: 06/08/2021 17:04

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021

Sáng 5/8, đồng chí Phạm Văn Khanh – Uỷ viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Toàn Khánh – Phó Bí thư thường trực Quận ủy.

            Các công việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021 đã và đang được Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực thực hiện. Đến nay, việc xây dựng sở chỉ huy thống nhất đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ diễn tập. Các địa điểm khác liên quan cũng đang khẩn trương chuẩn bị vật tư, phương tiện theo kế hoạch. Văn kiện của Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các bài tập đã hoàn chỉnh. Các văn kiện khác đang được xây dựng.

            Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự quận chủ trì phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các văn kiện liên quan. Đồng thời, hoàn chỉnh thiết bị sở chỉ huy thống nhất, tổ chức luyện tập, hợp luyện.

            Đồng chí Phạm Văn Khanh – Uỷ viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo cho diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021. Các cá nhân, đơn vị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các nội dung công việc, để diễn tập diễn ra đảm bảo các nội dung, thời gian, yêu cầu theo kế hoạch./. 

   Quỳnh An 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn