image banner
Quận ủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”
Sáng 19/5, Quận ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, Quận ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”. Dự lễ trao huy hiệu Đảng có đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng Phòng lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường; Hiệu trưởng các trường học thuộc quận; đảng viên được nhân huy hiệu Đảng đợt 19/5.

 Các đại biểu thành kính dâng hương tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, cùng các đại biểu dâng hương Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm hành chính quận, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên, quân và dân quận Kiến An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng quận Kiến An ngày càng phát triển.

Quang cảnh Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”

Đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quận ủy, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thành phong trào thi đua trong lao động, sản xuất học tập và công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu, điển hình được phát hiện, nhân rộng trong toàn quận tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

 Các đồng chí lãnh đạo bấm nút phát động cuộc thi “Hải Phòng làm theo lời Bác”

Cũng tại hội nghị, Quận ủy phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” trong toàn quận. Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phan Lương Thụy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng Phòng lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy bấm nút phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” sẽ kết thúc vào ngày 11/7/2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về trao tặng huy hiệu Đảng

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đồng chí đảng viên huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ quận có 104 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên

Ủy ban nhân dân quận biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ trao trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng dịp này và chúc mừng, ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”

Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh với những tư tưởng sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải noi gương thế hệ đảng viên đi trước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 -KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ quận trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01; đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các chuyên đề hàng năm, gắn với quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của cấp uỷ, trước hết là của đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; triển khai thực hiện có chất lượng các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet Hải Phòng làm theo lời Bác“ đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các cấp uỷ trực thuộc, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao nhất./.

 

          Tuyết Trinh

 

 

 

 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0