Thời gian: 11/05/2022 15:10

Tuyên truyền, cổ động trực quan của quận rực rỡ, sáng tạo, có điểm nhấn

Chiều ngày 10/5,  Đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 tại quận. Làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận.

 Đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 tại quận

Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận phát biểu ý kiến

Chào mừng các ngày lễ lớn tròn trong tháng 4, tháng 5, hưởng ứng L hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2022, Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành, đơn vị, các phường phối hợp đẩy mạnh trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức. Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao quận và Uỷ ban nhân dân các phường cùng các đơn vị đã làm 109 pa nô, 88 băng khẩu hiệu, 98 dây cờ, 370 cờ , 264 hồng kỳ, 03 cổ động điện tử, 06 cụm cổ động tổng hợp, 18 tuyến đường cổ động tiêu biểu. 88,5%  cơ quan trang trí chào mừng. Tỷ lệ hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc đạt 90%. Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao quận cũng chỉnh trang, sửa chữa hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu cổ động tại khu vực trung tâm quận, các điểm nhấn, các tuyến đường chính.

Thành viên Đoàn kiểm tra của thành phố đánh giá cao công tác  tuyên truyền, cổ động trực quan của quận

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra thành phố đánh giá quận thực hiện tốt, bài bản, đa dạng, diện rộng chiều sâu công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đảm bảo rực rỡ, đẹp mắt, điểm nhấn, sự sáng tạo, đổi mới so với các năm trước. Đoàn lưu ý quận đôn đốc một số đơn vị, nhà dân quan tâm hơn việc treo cờ, hồng kỳ, băng zôn đảm bảo mỹ quan. Thường xuyên kiểm tra khẩu hiệu, pa nô, kịp thời chỉnh trang, chỉnh sửa nếu bịhỏng, bạc màu./.

 

Quỳnh An

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn