Thời gian: 04/04/2022 14:32

CV số: 651/SVHTT-QLVH V/v hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 2022

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn