image banner
Công khai thông tin cán bộ phụ trách trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN QUẬN KIẾN AN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN QUẬN KIẾN AN

 

Cổng TTĐT Thành phố: https://haiphong.gov.vn/Chuyen-de/Ket-noi-thu-tuc-giay-phep-kinh-doanh-co-dieu-kien/Danh-sach-thong-tin-lanh-dao-chuyen-vien--phu-trach-linh-vuc-dang-ky-kinh-doanh-linh-vuc-cap-phep-kinh-doanh-co-dieu-kien-Quan-Kien-An-111746.html

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0