Thời gian: 15/03/2023 17:16

Công văn v/v gửi thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang