Thời gian: 18/05/2023 15:12

Công văn v/v tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX - Năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang