Lịch làm việc hàng tuần Lãnh đạo UBND quận Kiến An

Thời gian 29/03/2023 16:10
Cập nhật định kỳ Thứ 2 hàng tuần.


Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023

Thời gian 06/01/2023 14:33
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện Công văn số 6199/UBND-TCD ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu bố trí lịch tiếp công dân cụ thể như sau:
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang