Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đại biểu Nhân dân năm 2023

Thời gian 20/03/2023 10:46
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đại biểu Nhân dân năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Kiến An tháng 3 năm 2023

Thời gian 07/03/2023 16:55
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Kiến An tháng 3 năm 2023

Thông báo: Tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND quận Kiến An

Thời gian 28/02/2023 17:05
Thông báo: Tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND quận Kiến An

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 28/02/2023

Thời gian 27/02/2023 16:12
Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 28/02/2023

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023

Thời gian 06/01/2023 14:33
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện Công văn số 6199/UBND-TCD ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu bố trí lịch tiếp công dân cụ thể như sau:TB số 18-HĐND: Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận năm 2022

Thời gian 27/01/2022 18:00
TB số 18-HĐND: Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận năm 2022

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

Thời gian 13/01/2022 15:00
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang