Công văn V/v đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân qua ứng dụng di động “Hải Phòng Smart” trên địa bàn thành phố

Thời gian 19/09/2022 17:24
Công văn V/v đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân qua ứng dụng di động “Hải Phòng Smart” trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn