Trả lời thông tin phản ánh của công dân Trần Đình Thiết trên Cổng DVC Quốc gia

Thời gian 08/09/2023 10:00
Ủy ban nhân dân quận Kiến An nhận được thông tin phản ánh của ông Trần Đình Thiết qua hệ thống Phản ánh kiến nghị Dịch vụ công Quốc gia,

Kết quả giải quyết kiến nghị của công dân Hoàng Văn Đại trên hệ thống Hải Phòng Smart (Mã 6240851775)

Thời gian 17/07/2023 17:00
Kết quả giải quyết kiến nghị của công dân Hoàng Văn Đại trên hệ thống Hải Phòng Smart (Mã 6240851775)

Kết quả giải quyết kiến nghị của công dân trên hệ thống Hải Phòng Smart (mã phản ánh 8575351769)

Thời gian 06/07/2023 15:00
Kết quả giải quyết kiến nghị của công dân trên hệ thống Hải Phòng Smart (mã phản ánh 8575351769)ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang