Thời gian: 03/01/2023 10:00

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính

UBND quận Kiến An thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thông tin tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính hiện nay như sau:

1. Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Công dân gửi trực tuyến phản ánh tại đường link sau: https://form.gov.vn/QkcVWhrM

2. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

(Người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn - Doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn)

Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

3. Địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Hải Phòng:
- Văn phòng UBND thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng;
- Số điện thoại chuyên dùng: 08031137
- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh@haiphong.gov.vn

4. Địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử quận Kiến An:

Địa chỉ thư điện tử: ubkienan@haiphong.gov.vn

5. Công khai đường dây nóng của UBND quận Kiến An tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân tại Bộ phận Một cửa quận:

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

Ông Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận (Điện thoại: 0961.346.298)

Ông Phạm Văn Quân – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận – Trưởng bộ phận Một cửa (Điện thoại: 0904.331.892)

Địa chỉ thư điện tử: phamvanquan@haiphong.gov.vn

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang