Giấy mời dự khởi công xây nhà Đại đoàn kết

Thời gian 29/07/2022 08:44
Giấy mời dự khởi công xây nhà Đại đoàn kết

Công văn về việc tuyên truyền một số nội dung trọng tâm thời gian tới

Thời gian 29/07/2022 08:39
Công văn về việc tuyên truyền một số nội dung trọng tâm thời gian tới

Quyết định phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian 29/07/2022 08:31
Quyết định phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công văn: Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm A

Thời gian 27/07/2022 08:40
Công văn: Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm A

Thông báo: Đối thoại với doanh nghiệp tháng 8 năm 2022

Thời gian 26/07/2022 16:44
Thông báo: Đối thoại với doanh nghiệp tháng 8 năm 2022

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 26/07/2022 16:42
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

Thời gian 26/07/2022 16:40
Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo và tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 25/07/2022 08:03
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo và tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn quận Kiến An

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 quận Kiến An

Thời gian 21/07/2022 16:26
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 quận Kiến An

Giấy mời: Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Kiến An tổ chức lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2022)

Thời gian 20/07/2022 14:35
Giấy mời: Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Kiến An tổ chức lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn