Công văn v/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận

Thời gian 30/11/2023 08:36
V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận

Công văn v/v tuyên truyền các dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Thời gian 30/11/2023 08:32
V/v tuyên truyền các dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Ngày hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp quận Kiến An năm 2023

Thời gian 30/11/2023 08:25
Tổ chức thực hiện Kế hoạch Ngày hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp quận Kiến An năm 2023

Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian 27/11/2023 17:19
Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Công văn V/v tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thời gian 27/11/2023 17:16
Công văn V/v tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố

Công văn v/v triển khai thực hiện yêu cầu của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng thành phố

Thời gian 27/11/2023 17:16
Công văn v/v triển khai thực hiện yêu cầu của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng thành phố

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn quận

Thời gian 27/11/2023 17:14
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn quận

Công văn V/v báo cáo cải cách hành chính năm 2023

Thời gian 27/11/2023 17:12
Công văn V/v báo cáo cải cách hành chính năm 2023

Công văn Về việc tăng cường chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến

Thời gian 27/11/2023 08:07
Công văn Về việc tăng cường chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến

KẾ HOẠCH Tổ chức “Ngày hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp quận Kiến An năm 2023”

Thời gian 27/11/2023 08:02
KẾ HOẠCH Tổ chức “Ngày hội việc làm và tư vấn nghề nghiệp quận Kiến An năm 2023”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang