Công văn v/v cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của quận và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

Thời gian 13/07/2022 16:05
Công văn v/v cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của quận và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số

Thời gian 28/06/2022 09:13
Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số

Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số

Thời gian 10/06/2022 16:56
Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số


Slide Giới thiệu NQ03,QĐ 284

Thời gian 14/04/2022 11:05
Slide Giới thiệu NQ03,QĐ 284

Hệ thống truyền thanh thông minh

Thời gian 12/04/2022 15:28
Hệ thống truyền thanh thông minh

Mô hình Chuyển đổi số Quận Kiến An

Thời gian 12/04/2022 15:27
Mô hình Chuyển đổi số Quận Kiến An

Slide giới thiệu sản phẩm mSchool

Thời gian 12/04/2022 15:25
Slide giới thiệu sản phẩm mSchool

Kế Hoạch số 39/KH-UBND

Thời gian 12/04/2022 10:02
Kế Hoạch số 39/KH-UBND

Kế hoạch số 74/KH-UBND

Thời gian 12/04/2022 10:01
Kế hoạch số 74/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn