Slide Giới thiệu NQ03,QĐ 284

Thời gian 14/04/2022 11:05
Slide Giới thiệu NQ03,QĐ 284

Hệ thống truyền thanh thông minh

Thời gian 12/04/2022 15:28
Hệ thống truyền thanh thông minh

Mô hình Chuyển đổi số Quận Kiến An

Thời gian 12/04/2022 15:27
Mô hình Chuyển đổi số Quận Kiến An

Slide giới thiệu sản phẩm mSchool

Thời gian 12/04/2022 15:25
Slide giới thiệu sản phẩm mSchool

Kế Hoạch số 39/KH-UBND

Thời gian 12/04/2022 10:02
Kế Hoạch số 39/KH-UBND

Kế hoạch số 74/KH-UBND

Thời gian 12/04/2022 10:01
Kế hoạch số 74/KH-UBND

Quyết định 284/QĐ-UBND

Thời gian 12/04/2022 10:00
Quyết định 284/QĐ-UBND

kế hoạch số 67/QĐ-UBND

Thời gian 12/04/2022 09:58
kế hoạch số 67/QĐ-UBND

Quyết định 191/QĐ-UBND

Thời gian 12/04/2022 09:57
Quyết định 191/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn