Điện thoại đường dây nóng về ô nhiễm môi trường Quận Kiến An

Thời gian 22/09/2022 17:24
Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử của UBND quận và Chủ tịch UBND các phường để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của quận

Ủy ban nhân dân phường Quán Trữ triển khai tháo dỡ lập lại trật tự đường hè trên tuyến nhánh Cụm công nghiệp Quán Trữ, tổ dân phố  Lê Duẩn 1 và Lê Duẩn 2

Thời gian 20/09/2022 09:04
Chiều ngày 19/9, Ủy ban nhân dân phường Quán Trữ tổ chức họp triển khai, xin ý kiến của các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện tháo dỡ vi phạm lập lại trật tự đường hè trên tuyến nhánh Cụm công nghiệp Quán Trữ, tổ dân phố Lê Duẩn 1 và Lê Duẩn 2.


Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 07/09/2022 15:40
Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

Công văn đôn đốc công tác phát triển đảng viên năm 2022

Thời gian 01/06/2022 15:10
Công văn đôn đốc công tác phát triển đảng viên năm 2022

Công văn thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5

Thời gian 01/06/2022 15:07
Công văn thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn