Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 14/03/2023 17:30
Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận Kiến An

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016

Thời gian 14/03/2023 17:28
KH Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang