Đề xuất chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp lớn đến với thành phố, góp phần tạo lập những nguồn thu mới

Thời gian 09/10/2023 19:00
Đề xuất chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp lớn đến với thành phố, góp phần tạo lập những nguồn thu mới

Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà một cửa UBND quận

Thời gian 30/08/2023 14:00
Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà một cửa UBND quận

Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung (đợt 1) Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thời gian 18/08/2023 10:02
Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung (đợt 1) Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại số 29 ngõ 243 (ngõ Đại Tu), đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An

Thời gian 25/07/2023 16:10
Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại số 29 ngõ 243 (ngõ Đại Tu), đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An

Sẽ xây dựng lại khu nhà Văn phòng Một cửa UBND quận với quy mô 5 tầng

Thời gian 25/07/2023 14:49
Sáng 25/7, đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về phương án thiết kế dự án đầu tư xây dựng khu nhà Một cửa UBND quận.

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án vườn hoa phường Phù Liễn, quận Kiến An

Thời gian 22/06/2023 14:23
Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án vườn hoa phường Phù Liễn, quận Kiến An

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án vườn hoa phường Nam Sơn, quận Kiến An

Thời gian 14/06/2023 13:20
Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án vườn hoa phường Nam Sơn, quận Kiến An

Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thời gian 01/04/2023 10:00
Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 14/03/2023 17:30
Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận Kiến An

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang