Điện thoại đường dây nóng về ô nhiễm môi trường Quận Kiến An

Thời gian 22/09/2022 17:24
Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử của UBND quận và Chủ tịch UBND các phường để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của quậnỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn