Quyết định về việc phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian 15/03/2023 17:12
Quyết định Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, các Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026


Dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian 06/03/2023 17:12
Dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại Điều 2 Thông tư 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đó:


Công văn V/v hướng dẫn, quy định một số nội dung về công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.

Thời gian 02/03/2023 08:25
Công văn V/v hướng dẫn, quy định một số nội dung về công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.


Thông báo Danh sách cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thời gian 28/02/2023 14:36
Thông báo Danh sách cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Danh sách về người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An năm 2023

Thời gian 15/02/2023 14:09
Danh sách về người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An năm 2023

Công văn số 215/UBND-CA về việc không đề nghị công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian 07/02/2023 07:59
Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (sau đây viết tắt là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP); Công văn số 1378/CAHP-PC06 ngày 31/12/2022 của Công an thành phố về việc chuẩn bị hiệu quả các phương án đảm bảo việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023. Để triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; Chủ tịch Ủy ban nhân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang