QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2022 quận Kiến An

Thời gian 27/11/2023 16:47
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2022 quận Kiến An

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động công chức phường

Thời gian 22/11/2023 16:04
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động công chức phường

Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc quận Kiến An

Thời gian 30/08/2023 17:07
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc quận Kiến An”

Danh sách về người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 28/08/2023 08:00
Danh sách về người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An cập nhật tới tháng 8/2023


Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2023

Thời gian 08/08/2023 10:58
Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2023

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND quận từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2023

Thời gian 01/08/2023 17:12
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND quận từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2023

UB MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận gần 2,7 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An 

Thời gian 29/07/2023 17:44
Được sự đồng ý của Thành ủy –UBND thành phố, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân, quận triển khai dự án xây dựng Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An trên núi Thiên Văn. Đây là một công trình tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa 100%.

Quyết định số 2033/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian 25/07/2023 09:35
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 25/07/2023 09:19
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND: Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang