Công nhận các sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố Hải Phòng năm 2022

Thời gian 18/03/2023 09:13
Công nhận 44 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố năm 2022 của các tác giả và nhóm tác giả có tên trong Danh sách kèm theo.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang