Công văn sao gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII

Thời gian 01/07/2022 15:48
Công văn sao gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII

Thông Báo về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 579/TB-UBND ngày 25/12/2020 do UBND quận Kiến An ban hành

Thời gian 17/06/2022 08:31
Thông Báo về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 579/TB-UBND ngày 25/12/2020 do UBND quận Kiến An ban hành

Công văn về việc tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thời gian 15/06/2022 07:54
Công văn về việc tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19

Công văn vv chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Thời gian 10/06/2022 16:59
Công văn vv chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số

Thời gian 10/06/2022 16:56
Công văn V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn quận Kiến An (giai đoạn 2022-2030)

Thời gian 10/06/2022 16:18
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn quận Kiến An (giai đoạn 2022-2030)

Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”

Thời gian 09/06/2022 08:21
Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”

Kế hoạch về việc triển khai phong trào thi đua '' Xây dựng Kiến An Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp-An toàn - Văn minh'' năm 2022

Thời gian 09/06/2022 08:17
Kế hoạch về việc triển khai phong trào thi đua '' Xây dựng Kiến An Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp-An toàn - Văn minh'' năm 2022.

Công văn về việc đôn đốc rà soát,sửa đổi, bổ sung,xây dựng các quy trình thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian 09/06/2022 08:10
Công văn về việc đôn đốc rà soát,sửa đổi, bổ sung,xây dựng các quy trình thực hiện thủ tục hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang