Quyết định số 11 Về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thời gian 10/05/2022 14:15
Quyết định số 11 Về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thông Báo Số 504-TB/QU

Thời gian 04/04/2022 14:37
Thông Báo Số 504-TB/QU

Kế Hoạch số 526 V/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Thời gian 29/03/2022 08:31
Kế Hoạch số 526 V/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Thông báo số 58 : Kết luận của Chủ Tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận,huyện về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian 15/02/2022 16:15
Thông báo số 58 : Kết luận của Chủ Tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận,huyện về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19.

Quyết định 1609: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 quận Kiến An

Thời gian 01/09/2021 03:05
Quyết định 1609: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 quận Kiến An

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn