Công khai thông tin cán bộ phụ trách trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

Thời gian 17/04/2023 16:28
DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN QUẬN KIẾN ANBản đồ quận Kiến An

Thời gian 15/09/2021 12:00

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang