Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 15/03/2023 17:20
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận Kiến An

Thông báo Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân quận năm 2023

Thời gian 14/03/2023 14:02
Thông báo Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân quận năm 2023


Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình - Một phần

Thời gian 06/03/2023 16:20
Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 14/11/2022 17:08
Ủy ban nhân dân quận Kiến An triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thủ tục “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” trên địa bàn quận Kiến An.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 05/10/2022 09:42
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên địa bàn quận Kiến An

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận

Thời gian 10/09/2022 10:50
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang