Quyết định số 3725/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vự nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 17/11/2023 08:44
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vự nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 3638/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian 14/11/2023 17:23
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 3642/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 14/11/2023 17:22
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Danh mục dịch vụ công trực tuyến Toàn trình và Một phần thuộc thẩm quyền giải quyết UBND quận Kiến An năm 2023

Thời gian 07/11/2023 16:50
Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến Toàn trình và Một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến Toàn trình và Một phần thuộc thẩm quyền giải quyết UBND quận Kiến An năm 2023, cụ thể như sau:

Quyết định số 3394/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đính chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 02/11/2023 20:52
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đính chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 3392/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 01/11/2023 07:33
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2962/QĐ-UBND công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 27/10/2023 14:06
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 13/10/2023 13:25
Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2803/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian 07/10/2023 07:56
Quyết định số 2803/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 3091/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 07/10/2023 07:54
Công bố danh mục thủ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang