Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận

Thời gian 10/09/2022 10:50
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 07/09/2022 15:40
Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

Công văn về việc đôn đốc rà soát,sửa đổi, bổ sung,xây dựng các quy trình thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian 09/06/2022 08:10
Công văn về việc đôn đốc rà soát,sửa đổi, bổ sung,xây dựng các quy trình thực hiện thủ tục hành chínhỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn