Thời gian: 14/03/2023 15:17

Phòng Giáo dục – đào tạo tiếp nhận, trả kết quả 8 hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Tính đến ngày 27/2, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các phường đạt trên 95%. Riêng 4 phường Lãm Hà, Quán Trữ, Trần Thành Ngọ và Tràng Minh đạt tỷ lệ 100%. Hầu hết các phường cũng đều giải quyết thủ tục hành chính tuân thủ đúng quy trình ISO 9001:2015, trả kết quả đúng hạn cho công dân.

Cán bộ bộ phận Một cửa Uỷ ban nhân dân quận hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân

Công dân lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận Một cửa Uỷ ban nhân dân quận

Đối với cấp quận, một số phòng đạt tỷ lệ 100% hồ sơ xử lý trực tuyến như: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – thương binh và xã hội. Riêng phòng Giáo dục và Đào tạo, có 8 hồ sơ đã được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Quỳnh An

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang