Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số

Chuyên đề cấp thành phố “Trạng Nguyên toàn tài với chuyển đổi số” của Liên đội Tiểu học Nguyễn Du

Chiều ngày 17/3, Liên đội Tiểu học Nguyễn Du tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Trạng Nguyên toàn tài với chuyển đổi số”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang