Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số

UBND quận giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 

Sáng ngày 04/8, Ủy ban nhân dân quận họp giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn