image banner
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2024 của UBND thành phố về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố năm 2024; Nghị quyết số 06-NQ/QU ngày 15/12/2023 của Quận ủy Kiến An về chủ đề, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Kiến An về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2024; UBND quận Kiến An đã ban hành chương trình công tác năm 2024, Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2024 của quận Kiến An “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; đồng thời chỉ đạo, điều hành quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các phòng ban, ngành, địa phương và nhân dân; trong tháng 01/2024, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0