image banner
Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phát động Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024

Sáng 28/3, Quận ủy tổ chức hội nghị Quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phát động Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiểu –  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ. Cùng dự có đại diện Trường Chính trị Tô Hiệu; Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Ban Chỉ đạo 35 quận, Tổ thư ký giúp việc, nhóm Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội 10 phường; lãnh đạo các trường học trên địa bàn quận; Cựu chiến binh, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong toàn quận. 

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu –  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt đến các đại biểu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó nhấn mạnh giá trị cốt lõi của bài viết đó là khái quát một cách hệ thống lịch sử của Đảng ta; khắc họa tiền đồ, cơ đồ của dân tộc ta; luận giải thuyết phục con đường cách mạng của nước ta. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Quang Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận phát động cuộc thi

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Phong Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024. Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi; tác giả, nhóm tác giả; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, giáo viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm dạng viết và 03 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip. Tác phẩm dự thi được sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả, nhóm tác giả hoặc của tác giả, nhóm tác giả khác. Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc của tác giả, nhóm tác giả và tập thể xuất sắc để trao giải. Ban Tuyên giáo Quận uỷ tiếp nhận bài viết, tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 20/5/2024. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận sẽ lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố trước ngày 15/6/2024.

Đồng chí Phạm Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn phát biểu hưởng ứng

Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai  - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, Quận uỷ; đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực, xấu độc, định hướng kịp thời những vấn đề mới phát sinh; tích cực tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hưởng ứng Cuộc thi Chính luận, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả. Qua đó, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội VII Đảng bộ quận. 

 

                                                                                          Tuyết Trinh 

Tin liên quan
1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0