image banner
V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường. Nhìn chung, phần lớn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tuy nhiên, một số cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm việc đeo thẻ công chức khi thực thi công vụ, một số vị trí tại bộ phận một cửa vắng công chức trực… Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0