image banner
Hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe trực tuyến - Hải Phòng

Nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố phối hợp tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố biết, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng các hình thức như: trên các hệ thống thông tin truyền thông, loa phát thanh tại cơ sở, các trang web, mạng xã hội, tờ rơi… Ban An toàn giao thông thành phố gửi kèm theo “Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình” (trong đó có mã QR video hướng dẫn cách đối và QR tài liệu hướng dẫn).

https://dvc4.gplx.gov.vn/

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0