image banner
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng VNeID
BHXH Việt Nam hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Theo đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID- cập nhật (phiên bản 1.6.7) trên các kho ứng dụng AppStore và Google Play, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).

Điều kiện sử dụng

Để sử dụng tính năng “Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử”, người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (tài khoản VssID).

- Đã có tài khoản định danh điện tử mức 2.

- Đã cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.0 và ứng dụng VssID phiên bản 1.6.7 trở lên.

Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng tài khoản VneID

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử”.

Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng VNeID - Ảnh 1.

Ứng dụng VssID sẽ điều hướng sang ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2:

Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng VNeID - Ảnh 2.

Sau khi đăng nhập tài khoản định danh điện tử thành công, ứng dụng VNeID sẽ điều hướng về lại ứng dụng VssID và hiển thị như sau:

Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng VNeID - Ảnh 3.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0