image banner
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Ủy ban nhân dân quận Kiến An xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 như sau:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0