image banner
Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật, trưng bày ảnh “Đất và người Kiến An - Dấu ấn 30 năm xây dựng, phát triển”

Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật, trưng bày ảnh “Đất và người Kiến An - Dấu ấn 30 năm xây dựng, phát triển”, nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, NỘI DUNG SÁNG TÁC

1. Đối tượng tham gia

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

2. Chủ đề: “Đất và người Kiến An - Dấu ấn 30 năm xây dựng, phát triển”

3. Nội dung sáng tác:

Các tác phẩm dự thi được chụp tại quận Kiến An, nội dung phản ánh
những nét đẹp mang giá trị chân thiện mỹ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; những hình ảnh
đẹp về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, các lễ hội dân gian truyền thống
đặc sắc, các loại hình trình diễn, diễn xướng dân gian; vẻ đẹp các làng nghề và
nghề thủ công truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; các hoạt động
văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch.

- Các tác phẩm phản ánh những thành tựu tiêu biểu, nổi bật trong hoạt động chính trị - kính tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, an sinh xã
hội…

III. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

1.1. Tác phẩm ảnh sáng tác cần bám sát nội dung chủ đề cuộc thi, nội
dung phản ánh không được trái với thuần phong, mỹ tục, không đi ngược lại lợi
ích quốc gia, dân tộc, không vi phạm các quy định của pháp luật.

1.2. Các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc thi do chính tác giả chụp trên địa
bàn quận Kiến An, khuyến khích các tác phẩm ảnh dự thi là ảnh mới.

2. Quy định cụ thể

2.1. Tác phẩm tham gia Cuộc thi: Các tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc
ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 - 08 ảnh. Tác
giả phải thiết kế, bố cục các ảnh trong bộ ảnh thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích giới thiệu nội dung của bộ
ảnh. Nội dung chú thích không quá 100 từ.

- Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ
thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

2.2. Số lượng tác phẩm gửi dự thi:

Mỗi tác giả có quyền gửi tham gia Cuộc thi nhiều nhất 10 tác phẩm (gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng
nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình (theo căn cước công dân).

2.3. Quy cách tác phẩm dự thi

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ
5Mb - 8Mb, độ phân giải 300dpi.

- Tác phẩm dự thi được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền
thống; không chấp nhận ảnh chắp, ghép (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).

- Ảnh không được bo, viền; không đề tên...

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc
để kiểm chứng thông tin.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Quyền lợi của tác giả

- Các tác giả có tác phẩm đạt các giải của cuộc thi được trao giấy chứng
nhận và tiền giải thưởng của Ban Tổ chức.

- Các tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày, in trong ấn phẩm quà tặng được Ban Tổ chức trao tiền nhuận ảnh.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Tác giả thực hiện đúng các quy định tại Thể lệ Cuộc thi và chịu trách
nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan và tự nộp thuế thu nhập cá nhân (từ
tiền nhuận ảnh, trưng bày) theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu
trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm.

- Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi cho Ban tổ chức Cuộc thi là
khẳng định của tác giả về chấp thuận Thể lệ Cuộc thi.

V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Quyền lợi của Ban tổ chức

Ban Tổ chức và Ủy ban nhân dân quận Kiến An được quyền sử dụng
tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được chọn để tổ chức trưng bày, in ấn phẩm, tuyên truyền (không nhằm mục đích thương mại) thuộc phạm vi cuộc thi
này và được quyền sử dụng tác phẩm nêu trên để tổ chức các cuộc trưng bày
phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận Kiến An và các địa phương
khác trong cả nước ngoài phạm vi cuộc thi này thì không phải trả thêm bất kỳ
chi phí nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

2. Trách nhiệm của Ban tổ chức

- Tổ chức cuộc thi đảm bảo khách quan, công bằng, đúng các quy định
hiện hành.

- Ban Tổ chức không trả lại ảnh dự thi không đạt giải, không được chọn
trưng bày.

- Ban Tổ chức trao tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh trưng bày trực tiếp
cho tác giả hoặc người được ủy quyền nhận tiền có tác phẩm đạt giải, được chọn
trưng bày. Trường hợp tác giả không tham dự lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi
tiền thưởng qua tài khoản và giấy chứng nhận qua đường bưu điện sau khi kết
thúc Cuộc thi.

- Ban Tổ chức được phép loại ra các tác phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi và
hủy bỏ kết quả chấm chọn, thu hồi giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có)
khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan và các vi phạm khác theo
quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả chung
cuộc

- Sau khi có kết quả chấm ảnh, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến tác giả có
tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày trên trang các website và Cổng thông tin điện tử chính thống của quận.

- Ban Tổ chức thực hiện in ảnh của các tác giả được chọn để trưng bày.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng

Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tác
giả đạt giải, cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 VNĐ.

- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 5.000.000 VNĐ.

- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ.

- 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ

2. Tác phẩm chọn trưng bày trưng bày

Ban Tổ chức dự kiến chọn 30 tác phẩm gồm ảnh đơn và ảnh bộ (bao gồm
cả các ảnh đạt giải) để tổ chức trưng bày trưng bày, in sách (số lượng các tác
phẩm được chọn có thể thay đổi tùy vào số lượng, chất lượng tác phẩm tham gia
dự thi)

Tác phẩm được chọn trưng bày, in ấn phẩm được hưởng nhuận ảnh
300.000VNĐ/tác phẩm. Những tác phẩm đoạt giải không được hưởng nhuận ảnh
trưng bày, in ấn phẩm.

VII. BAN GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ mời một số nhà chuyên môn thuộc các cơ quan
trên địa bàn quận và thành phố tham gia Ban Giám khảo.

VIII. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN NHẬN ẢNH

1. Phương thức gửi ảnh dự thi:

Tác giả gửi ảnh trực tiếp qua địa chỉ thư điện tử:

Thianh30namquankienan@gmail.com

2. Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ ngày phát động đến hết ngày 10/7/2024.

3. Thời gian chọn, chấm ảnh dự thi: Tổ chức chấm ảnh và chọn ảnh dự thi để trưng bày tháng 7/2024.

4. Tổng kết, trao giải và tổ chức khai mạc trưng bày: Thời gian: từ 22/8 đến ngày 03/9/2024.

5. Đầu mối liên hệ, trao đổi, hỗ trợ

- Ông Nguyễn Hữu Tùng – Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Kiến An, số điện thoại: 0914450087

- Bà Đào Thị Hiền Na – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Kiến An, số điện thoại: 0818565689

6. Về khiếu nại (nếu có):

Tác giả gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi sau thời
gian công bố giải 05 ngày (địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Số 02, phố Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An), sau thời gian trên Ban Tổ chức sẽ không giải quyết. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc. Chi phí cho việc giải quyết khiếu nại do tác giả chi trả, số tiền: 1.000.000VNĐ/tác phẩm nộp cùng với đơn khiếu nại. 

Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật, trưng bày ảnh “Đất và người Kiến An - Dấu ấn 30 năm xây dựng, phát triển”, Ban  Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nghệ sỹ, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những công dân yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong và ngoài thành phố để Cuộc thi thành công tốt đẹp.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0