image banner
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An
UBND quận Kiến An công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An tại trụ sở UBND quận Kiến An và trên Website (cổng thông tin điện tử) của quận gồm: - Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An; - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An;

UBND quận Kiến An công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An tại trụ sở UBND quận Kiến An và trên Website (cổng thông tin điện tử) của quận gồm:

- Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An;

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0