image banner
Đảng ủy phường Ngọc Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 29/12, Đảng ủy phường Ngọc Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị 

Anh-tin-bai

Đồng chí Phạm Đức Mạnh – Báo cáo viên Thành ủy, chuyên viên phòng Văn hóa văn nghệ, Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Thành ủy) quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tại hội nghị, hơn 400 đảng viên Đảng bộ phường đã được học tập, quán triệt 04 chuyên đề gồm: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII. Đây là các Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 vừa qua, là những định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đảng ủy phường Ngọc Sơn yêu cầu cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo./.

 

Quỳnh An 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0