image banner
Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Chiều 27/12, Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Anh-tin-bai
 

Quang cảnh hội nghị 

Anh-tin-bai
 

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ được quán triệt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

 
Anh-tin-bai

Đồng chí Vũ Xuân Phúc – Ủy viên Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, báo cáo viên Quận ủy quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
  

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống./.

 

Quỳnh An 

Tin liên quan
1 2 3 4 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0