image banner
Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể quận ký giao ước thi đua năm 2024

Sáng 27/02, Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể quận tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận là Trưởng Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị 

Các đại biểu tham dự

Đồng chí Trần Thị Phương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai nội dung thi đua năm 2024

Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể quận xây dựng nội dung thi đua và các tiêu chí bình xét, đánh giá xếp loại thi đua năm 2024. Trong đó, tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối về Luật thi đua khen thưởng, Nghị định, Thông tư và Chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; duy trì thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung giao ước thi đua, bình xét thi đua theo tiêu chí đề ra đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, không sách nhiễu, phiền hà, tiêu chực trong các hoạt động; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố và quận, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận. 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể quận phát động thi đua theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024; đợt 2 từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/12/2024. Đồng thời ký giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí là Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể ký giao ước thi đua

Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất săc các nhiệm vụ năm 2024

Tuyết Trinh 


 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0