image banner
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) sửa đổi

Tại Phiên họp thứ 28, ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trong đó có Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) sửa đổi.  

Việc sửa đổi Luật này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đồng thời phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trong tình hình mới, cũng như khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật. Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự thảo Luật sửa đổi và tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ.

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT sửa đổi gồm 08 chương, 74 Điều, trong đó có 05 nhóm nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như sau:

(1) Sửa đổi khái niệm về VK, CCHT theo hướng bãi bỏ khái niệm VK thô sơ, súng săn; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khái niệm VK quân dụng, VK thể thao, CCHT; bổ sung khái niệm về dao có tính sát thương cao. Lý do, thực tế tội phạm sử dụng VK thô sơ, các loại dao diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng; việc sửa đổi, bổ sung các khái niệm trên sẽ xử lý hình sự ngay các hành vi vi phạm về các loại VK này đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

(2) Sửa đổi, bổ sung 30 Điều liên quan đến thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT nhằm thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

(3) Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ VK, CCHT cho Việt Nam để tận dụng nguồn VK, CCHT phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng VK, CCHT.

(4) Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép theo hướng thống nhất cấp một loại giấy phép sử dụng VK, CCHT không có thời hạn và chuyển việc cấp giấy phép xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng.

(5) Sửa đổi, bổ sung quy định việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng VLN công nghiệp theo hướng quy định tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu VLN công nghiệp trên cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; Bộ Công thương quy định việc đăng ký sản phẩm VLN công nghiệp mới sản xuất, sử dụng tại Việt Nam; bỏ quy định chủng loại sản phẩm, quy mô sản xuất phải phù hợp với định hướng phát triển ngành VLN công nghiệp; quy định tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLN công nghiệp không hết bán lại cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh VLN công nghiệp hoặc được phép tiêu hủy; bổ sung quy định về điều chỉnh cấp giấy phép sử dụng VLN công nghiệp; sửa đổi quy định cho phép giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp có giá trị cho lượt vận chuyển đi và vận chuyển về đối với trường hợp sử dụng VLN công nghiệp không hết.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0