image banner
Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Kiến An năm 2024
Năm 2024 Quận thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của quận 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2024 Quận thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số. Quan tâm phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Bảo vệ tốt môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0