image banner
Ban Chỉ đạo 35 quận đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 26/6, Ban Chỉ đạo 35 quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai– Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí đại diện Phòng Văn hóa Văn nghệ và Dư luận xã hội, Phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Quận.

Quang cảnh hội nghị 

Các biểu dự hội nghị

 Đồng chí Phạm Quang Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

6 tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới” năm 2024 do Quận uỷ tổ chức thu hút sự tham gia của 100% các tổ chức Đảng trực thuộc với 2.352 bài dự thi, trong đó 23 bài dự thi có chất lượng được lựa chọn gửi về thành phố. Công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Cấp ủy các cấp chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm; phát hiện, xử lý kịp thời, linh hoạt các thông tin, tình huống để việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả. 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 35 quận tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường chất lượng và sự đổi mới trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận. Phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử, mạng xã hội lan toả những thông tin tích cực, chính thống để nâng cao chất lượng, đa dạng hoá công tác tuyên truyền và định hướng thông tin. 

Đồng chí Phạm Đức Mạnh – Chuyên viên Phòng Văn hóa Văn nghệ và Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai– Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận, cộng tác viên có phương pháp, hình thức phù hợp để đông đảo đoàn viên, hội viên trong quận tham gia theo dõi, chia sẻ những thông tin tích cực; đồng thời làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, đề xuất những biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cung cấp thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ cũng đề nghị, Thành viên Ban chỉ đạo 35 quận, nhất là Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Văn hoá – Thông tin và các cấp, ngành trong quận phối hợp phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. 

Tuyết Trinh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0