image banner
Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-can-cuoc-6280

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0