Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 15/03/2023 17:20
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận Kiến An

Phòng Giáo dục – đào tạo tiếp nhận, trả kết quả 8 hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian 14/03/2023 15:17
​​​​​​​Tính đến ngày 27/2, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các phường đạt trên 95%. Riêng 4 phường Lãm Hà, Quán Trữ, Trần Thành Ngọ và Tràng Minh đạt tỷ lệ 100%

Rà soát các công việc, nhiệm vụ, các chỉ tiêu theo bộ chấm điểm cải cách hành chính, khắc phục ngay các thiếu sót, hạn chế

Thời gian 10/03/2023 17:51
Chiều 10/3, Ủy ban nhân dân quận họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tháng 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành, các phường thuộc quận.


Các phương thức tra cứu thông tin thay thế Sổ Hộ khẩu

Thời gian 08/03/2023 08:12
Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình - Một phần

Thời gian 06/03/2023 16:20
Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Kế hoạch chuyển đổi số và kế hoạch truyền thông về chuyển dổi số trên địa bàn Quận Kiến An

Thời gian 06/03/2023 09:27
Kế hoạch chuyển đổi số và kế hoạch truyền thông về chuyển dổi số trên địa bàn Quận Kiến An

Công văn V/v triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 và kế hoạch khung giai đoạn 2023 - 2025

Thời gian 02/03/2023 15:51
Công văn V/v triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 và kế hoạch khung giai đoạn 2023 - 2025

Kế Hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-2023

Thời gian 24/02/2023 16:08
Kế Hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-2023

Kế hoach nâng cao chỉ số DDCI năm 2023

Thời gian 24/02/2023 14:58
Kế hoach nâng cao chỉ số DDCI năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang