Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số

Chuyên đề cấp thành phố dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023

Chiều 30/9, tại quận Kiến An, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Chuyên đề cấp thành phố dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn