Các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các hộ kinh doanh tại công trình tạm Trung tâm thương mại chợ Sắt chấp hành các quy định về kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Sáng 20/5, Ban Thường vụ Quận ủy họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các tiểu thương tại chợ Sắt và phương án xây dựng Trung tâm thương mại chợ Sắt tại đường Trường Chinh, phường Lãm Hà.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn