TB Đối thoại với doanh nghiệp tháng 10 năm 2022

Thời gian 29/09/2022 08:36
TB Đối thoại với doanh nghiệp tháng 10 năm 2022

Cv V/v tuyên truyền Chương trình Cầu truyền hình chung kết Olympia năm thứ 22, Điểm cầu thành phố Hải Phòng

Thời gian 29/09/2022 08:30
Cv V/v tuyên truyền Chương trình Cầu truyền hình chung kết Olympia năm thứ 22, Điểm cầu thành phố Hải PhòngKế hoạch tháng khuyến học năm 2022

Thời gian 23/09/2022 16:21
Kế hoạch tháng khuyến học năm 2022


Thông báo mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Thời gian 22/09/2022 14:38
Thông báo mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

TB triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

Thời gian 20/09/2022 10:13
TB triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

Công văn V/v kết quả giám sát vi rút cúm gia cầm sống tại chợ do CDC tài trợ năm 2022 - Vòng 9

Thời gian 19/09/2022 17:36
Công văn V/v kết quả giám sát vi rút cúm gia cầm sống tại chợ do CDC tài trợ năm 2022 - Vòng 9

Công văn V/v triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Thời gian 19/09/2022 17:32
Công văn V/v triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn