Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đại biểu Nhân dân năm 2023

Thời gian 20/03/2023 10:46
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đại biểu Nhân dân năm 2023

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Kiến An

Thời gian 15/03/2023 17:25
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Kiến An

Công văn v/v sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thời gian 15/03/2023 17:23
Công văn v/v sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông quận Kiến An

Thời gian 15/03/2023 17:19
QĐ về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông quận Kiến An

Công văn v/v gửi thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thời gian 15/03/2023 17:16
V/v gửi thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chương trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận năm 2023

Thời gian 15/03/2023 17:11
Chương trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang