Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Thời gian 16/05/2023 15:53
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Thời gian 31/03/2023 08:59
Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023

Thời gian 07/03/2023 08:57
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang