Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận

Thời gian 10/09/2022 10:50
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND quận Kiến An được công bố lại phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 10/09/2022 08:41
Tài liệu này mô tả phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của UBND quận Kiến An.

Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 07/09/2022 15:40
Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang