Thời gian: 11/11/2022 17:07

Thông tin lãnh đạo, cán bộ phụ trách Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh có điều kiện quận Kiến An

Công khai Thông tin lãnh đạo, cán bộ phụ trách Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh có điều kiện quận Kiến An.

 

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang